Welkom

laatst gewijzigd op 26-04-2017

laatste bericht


24-03-2017

Na 25 jaar gaat de osteoporose stichting per 1 april 2017 stoppen met haar activiteiten.
Wij hopen veel personen geholpen te hebben met ons voorlichtingsmateriaal.
Tot 1 april kunt u nog altijd boekjes via onze webwinkel bestellen.
Dank voor uw ondersteuning door "vriend" te zijn geworden.
De tweets van @Osteoporose_NL blijven u verder dagelijks informeren.
Graag verwijs ik u met vragen over osteoporose naar de patientenvereniging
info@osteoporosevereniging.nl


Welkom op de website van de Osteoporose Stichting 


De Osteoporose Stichting geeft onafhankelijke en wetenschappelijke verantwoorde informatie over de oorzaak, de preventie en de behandeling van osteoporose aan:

  • mensen met osteoporose
  • mensen die het risico lopen osteoporose te krijgen en/of een verhoogd fractuur risico hebben
  • belangstellenden
  • beroepsbeoefenaren in de gezondheidzorg
  • overheidsinstellingen
  • zorgverzekeraars

De Osteoporose Stichting stimuleert preventieve en curatieve maatregelen die gericht zijn op het instandhouden en verbeteren van de kwaliteit van leven bij mensen met osteoporose en mensen die het risico lopen osteoporose te krijgen en/of een verhoogd farctuur risico hebben.

De Osteoporose Stichting breidt haar achterban steeds verder uit waardoor steeds meer mensen op verantwoorde wijze attent gemaakt worden over de oorzaak, de preventie en de behandeling van osteoporose.

De Osteoporose Stichting geeft wetenschappelijk verantwoorde informatie over osteoporose door middel van het beantwoorden van schriftelijke- en/of telefonsiche vragen en/of vragen die via de website of per e-mail bij ons binnen komen.

De Osteoporose Stichting houdt haar website up-to-date en breidt deze uit met diverse relevante onderwerpen. Ook geeft zij de mogelijkheid om u aan te melden voor de Electronische nieuwsbrief.

De Osteoporose Stichting geeft diverse informatieboekjes uit over verschillende onderwerpen volgens de laatste wetenschappelijke richtlijnen (zie webwinkel).

De Osteoporose Stichting organiseert voorlichtingsbijeenkomsten voor het publiek en werkers in de gezondheidszorg.

Steeds meer mensen worden 'Vriend' van de Osteoporose Stichting. Zo blijven zij op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen via de electronische nieuwsbrief.

Vrienden kunnen zich ook opgeven voor de Nieuwsbrief, dan worden ze op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen

Wetenschappelijke Raad Osteoporose Stichting (WROS)

Alle voorlichtingsuitingen worden vooraf getoetst door de Wetenschappelijke Raad van de Osteoporose Stichting (WROS). In de Wros zitten vertegenwoordigers van alle disciplines die zich bezig houden met osteoporose. 

'VOORKOMEN IS BETER DAN BREKEN'

Om de ingrijpende sociaal-maatschappelijke gevolgen van osteoporose (invalidering, vervroegde sterfte etc.) te beperken is het essentieel dat deze ziekte vroegtijdig door vrouwen, mannen en artsen wordt onderkend.
WAARSCHUWING

Tegenwoordig zijn er helaas steeds meer commerciĆ«le organisaties die zogenaamd botdichtheidsonderzoek doen middels een hielbot- of vingermeting. Uit onderzoek blijkt dat deze scanmethoden onnauwkeurig zijn. 


De Inspectie voor de Gezondheidszorg nemt het ongewenst dat hielbotmetingen op grote schaal worden aangeboden. "Je kunt je afvragen of er sprake is van gefundeerd medisch handelen". 2010_volkskrant_declaim_hielscan.pdf


Alleen een DXA meting of een gekwalificeerde (Q)CT scan geeft wetenschappelijk gezien een echt betrouwbaar inzicht over de status van uw botmassa. Zie verder bij DIAGNOSE.

CommerciĆ«le organisaties geven vaak adviezen om hun eigen dure voedingssupplementen te gebruiken ter voorkoming van botontkalking of het instandhouden van uw botmassa. De wetenschappelijke onderbouwing voor het effect van deze middelen is er meestal niet. U wordt dus misleid. 


EEN GEWAARSCHUWD MENS TELT VOOR TWEE.