Risicofactoren

laatst gewijzigd op 22-05-2012

RISICOFACTORENTEST VOOR OSTEOPOROSE


Het is moeilijk om aan te geven wie wel osteoporose krijgt en wie niet. In de derde herziene CBO richtlijn 2011 (Centraal Begeleidings Orgaan voor de intercollegiale toetsing) is een lijst gemaakt van risicofactoren voor het optreden van een botbreuk. Wanneer inderdaad sprake blijkt te zijn van een verhoogd risico op een botbreuk wordt geadviseerd een botdichtheidsonderzoek (DXA) te doen om te onderzoeken of er sprake is van osteoporose.

Wanneer vervolgens sprake blijkt te zijn van osteoporose kan daarvoor een behandeling worden gestart. 

 1. Is er sprake van een verhoogd risico voor een botbreuk? Hiervoor wordt het onderstaande lijstje met risicofactoren gebruikt en wordt de totale risicoscoren van alle aanwezige risicofactoren bij elkaar opgeteld.

 2. Wanneer de risicoscore 4 of meer punten is, dient een botdichtheidsmeting (DXA) verricht te worden.

 3. Wanneer de botdichtheidsmeting (DXA) osteoporose aangeeft, kan een behandeling met medicijnen, calcium en vitamine D gestart worden.


 

Risicofactor


RisicoscoreEen te laag lichaamsgewicht (te mager); in de praktijk komt dat vaak neer op een gewicht onder de 60kg en/of BMI (Body Mass Index) minder dan 20kg/m2


1Leeftijd ouder dan 60 jaar
Leeftijd ouder dan 70 jaar
(dan risicoscore > 60 jaar niet meetellen)

1
2Eerdere fractuur na het 50ste levensjaar


2Heupfractuur bij een van de ouders


1Verminderde mobiliteit


1Reumatoïde artritis


1Aandoening of situatie geassocieerd met secundaire osteoporose*
(Osteoporose tgv een aandoening of situatie)


1Gebruik van corticosteroïden (prednison en prednisonachtige stoffen) langer dan 3 maanden; een dosering van 7,5 mg of meer per dag


4 *Aandoening of situatie geassocieerd met secundaire osteoporose:

   Onbehandeld hypogonadisme bij mannen en vrouwen:

   - bilaterale orchidectomie en ovariectomie

    - anorexia nervosa

    - in het kader van behandeling van borstkanker en prostaatcarcinoom

    - hypopiuitarism 


 • Inflammatoire darmziekten: Ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

 • Chronische malnutritie, malabsorptie, coeliakie

 • Andere chronische inflammatoire aandoeningen zoals spondylartropathie (Ziekte van Bechterew), SLE, sarcoïdose

 • Orgaantransplantatie

 • Type I Diabtes Mellitus

 • Schildklieraandoeningen: onbehandelde hyperthyreoïdie of overgesubstitueerde hypothyreoïdie

 • Gebruik van antiepileptica

 • Onbehandelde hyperparathyreoïdie

 • COPD

 • M. Cushing

 • Pernicieuze anemie, lage zonlichtexpositie, diabetes mellitus type 2

 • Gebruik van glucocorticoïden  Zie ook boekje 6


Via het berekenen van uw lengte/gewicht index (Body Mass Index) kan u zelf onmiddellijk uitmaken of uw gewicht te laag, gezond of te hoog is. Bereken uw BMI door op de volgende link te klikken: 

 http://games.voedingscentrum.nl/body_mass_index/body_mass.html