Hoe vaak komt het voor

laatst gewijzigd op 08-12-2009


Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen en één op de zeven mannen boven de 60 jaar osteoporose


In Nederland hebben ruim 850.000 mensen osteoporose (bron: RIVM). Iedere zes minuten breekt er in Nederland iemand een skeletdeel als gevolg van osteoporose. Bij mensen onder de 55 jaar worden geen osteoporose gegevens bijgehouden, maar osteoporose komt wel bij jongeren voor.


Wat feiten op een rij:
  • 70% van de mensen met osteoporose weet zelf niet dat ze het hebben (zij zijn niet gediagnosticeerd).

  • 70% van de mensen met een gediagnosticeerde osteoporose wordt niet adequaat behandeld met anti-osteoporose medicijnen.

  • 80% van de mensen boven de 55 jaar, die met een breuk in het ziekenhuis komen, wordt niet nader onderzocht op osteoporose.

  • Uit onderzoek blijkt dat in de meeste gevallen osteoporose pas wordt ontdekt wanneer men iets breekt!

  • Er kan veel gedaan worden om te voorkomen dat u het krijgt, maar dan moet u er wel tijdig bij zijn. Juiste behandeling kan de kans op een (volgende) breuk met 50% doen verminderen.

  • Meer dan de helft van de behandelde patiënten stopt de behandeling binnen één jaar, terwijl een juiste behandeling 5 jaar moet worden volgehouden!

Door osteoporotische wervelinzakkingen of wervelbreuken kan men kleiner en krommer worden. Het is belangrijk om een wervelbreuk tijdig te signaleren. Het is een belangrijke risicofactor voor een volgende breuk.
Jaarlijks breken in Nederland ruim 85.000 mensen boven de 55 jaar een skeletdeel als gevolg van osteoporose (bron: CBO en Prismant):

  • ruim 17.000 heupbreuken, hiervan overlijdt 33% van de mannelijke en 24% van de vrouwelijke patiënten binnen één jaar!
  • ruim 12.000 mensen pols of onderarm breuken,
  • bijna 16.000 wervelbreuken worden geregistreerd (slechts 1 op de 3 wervelbreuken wordt door een arts gezien),
  • ruim 40.000 andere botbreuken (rib, schouder en dergelijke).