Veel gestelde vragen over osteoporose

laatst gewijzigd op 31-01-2011


1.  Wanneer moet ik een DXA laten doen?
U moet een DXA (botdichtheidsmeting) laten doen wanneer u ernstige risicofactoren hebt. Zie hiervoor de informatie bij Diagnose. Een DXA hoeft in principe maar een keer gedaan te worden. Het is wel belangrijk dat u een DXA laat doen door een genormeerde instelling of organisatie met goed opgeleid personeel.

2.  Wie behandelt osteoporose, welke specialist?
Osteoporose wordt in principe behandeld door uw huisarts. Mochten er bijzonder oorzaken of omstandigheden zijn dan wordt u verwezen naar een osteoporose specialist. Dit is meestal een internist of internist-endocrinoloog. In sommige ziekenhuizen is de reumatoloog de osteoporose specialist.

3.  Waar vind ik uitleg over de uitslag van een DXA meting?
Graag verwijzen we u naar de informatie onder Diagnose en ons boekje nummer 3.

4.  Wanneer worden er medicijnen voorgeschreven?
Er worden medicijnen voorgeschreven als er sprake is van osteoporose. In de meeste gevallen worden dan bisfosfonaten voorgeschreven.

5.  Wat doen bisfosfonaten?
Bisfosfonaten stoppen verder verlies van de botmassa en versterken de bestaande botmassa. De kans op een (volgend) fractuur neemt daardoor met 50% af.

6.  Hoelang moet je je medicijnen blijven gebruiken?
Volgens de richtlijnen moeten bisfosfonaten 5 jaar worden gebruikt. Dan mag ermee gestopt worden, tenzij er redenen zijn om door te gaan. Zie hiervoor ook de informatie bij Behandeling van osteoporose.

7.  Wanneer heb je ernstige osteoporose?
Er is sprake van ernstige osteoporose wanneer er naast een lage botmassa (T-score van -2.5) ook nog fracturen zijn.

8.  Zijn wervelinzakkingen ook fracturen?
Wervelinzakkingen of wervelfracturen zijn eigenlijk het zelfde en zijn zeker fracturen

9.  Wanneer moet je extra calcium en vitamine D gebruiken?

Men moet extra calcium gebruiken wanneer men minder dan  4 maal per dag een zuivelproduct neemt.  

Extra vitamine D moet worden gebruikt door

          Mensen met osteoporose of mensen die in een verzorgings- of verpleeghuis wonen

          Vrouwen vanaf 50 en mannen vanaf 70 die een donkere huidkleur hebben of onvoldoende buitenkomen

          Vrouwen vanaf 50 die een sluier dragen

Graag verwijzen we u naar ons boekje nummer 11: Lekker eten voor gezonde botten.