Vrijwaring en rechten

laatst gewijzigd op 15-07-2009


Het hoofddoel van deze website is informatievoorziening. Bij de samenstelling van de website wordt zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan. De informatie die in deze website is opgenomen kan echter drukfouten of onvolkomenheden bevatten. Bovendien gaan de ontwikkelingen in de medische wetenschap snel. Daardoor kan het voorkomen dat niet alle in deze website opgenomen informatie up-to-date is. Het bespreken van een bepaalde medische behandeling op deze website moet niet worden opgevat als een advies voor de behandeling. Wij raden altijd aan te overleg te hebben met de behandelend arts.


De redactie is in geen geval aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de levering, werking, of het gebruik van de informatie op deze website. Tevens verklaart de redactie hierbij dat zij geenszins enig product en/of dienst genoemd op deze website ondersteunt, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten en/of diensten gedane beweringen.


Beweringen en meningen, geuit in artikelen, mededelingen en fora op deze website, zijn die van de auteur(s) of bezoekers van deze site en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster of de internetprovider